miércoles, 26 de enero de 2011
O día 13 de decembro tiñamos prevista a presenza no Centro dos responsables na zona de levar adiante este Plan Director. Os pais pediran en concreto que se centrara o tema nos riscos e perigos de internet.

En palabras do propio Plan Director;

"Existe consenso social sobre a relación existente entre a educación que reciben os nosos menores e o seu comportamento futuro como cidadáns, constitíndo a escola, xunto coa familia, unha institución básica para integración social, a adquisición de valores e habilidades sociais, así como para a prevención de condutas contrarias á convivencia.

Este labor educativo para a cidadanía que se concreta a través dos currículos escolares correspondentes, pode complementarse mediante a posta en práctica, nos centros escolares, de actividades que permitan mellorar o coñecemento que os menores e os seus pais teñen sobre os principais problemas de seguridade cidadá que lles afectan como colectivo e sobre os recursos cos que conta a sociedade para a prevención da delincuencia e a protección das vítimas. A preocupación por todas estas cuestións relacionadas coa seguridade dos rapaces e as rapazas na escola e nos outros espazos onde se desenvolve a súa vida impulsou a posta en marcha desta iniciativa".

Por un problema alleo a nós non se puido levar adiante esta charla, que quedou aprazada ata o próximo 24 de xaneiro.

No hay comentarios:

Publicar un comentario